2020ʻOku toe fakamamafaʻi ʻa e paʻanga ʻa e taitʻi he hili hono maumauʻi ʻi he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2008

2020ʻOku toe fakamamafaʻi ʻa e paʻanga ʻa e taitʻi he hili hono maumauʻi ʻi he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2008

2020ʻOku toe fakamamafaʻi ʻa e paʻanga ʻa e taitʻi he hili hono maumauʻi ʻi he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2008

fakahaaʻi ha totongi ʻoku faitatau mo ha foʻi leta

ʻOku toe fakamamafaʻi mai ʻe he paʻanga ʻa e taitʻa e ngaahi meʻa ʻoku faitatau mo e cryptocurrency (crypto koloa)

Ko e silini maka ʻi lalo(BTC)Tau vakai ki he sati.

2020ʻOku toe fakamamafaʻi ʻa e paʻanga ʻa e taitʻi he hili hono maumauʻi ʻi he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2008
2020ʻOku toe fakamamafaʻi ʻa e paʻanga ʻa e taitʻi he hili hono maumauʻi ʻi he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2008

Ko e ha ʻa e totongi ʻo e paʻanga ʻa tait?、2020laka hake ʻi he toko 1.2 million ʻa e ʻa Siapani ʻi he ʻaho 10 ʻo ʻOkatopa 2008.、hokohoko atu hoʻo tuʻu mei ai、2020Naʻe hoko ia ʻi he ʻaho 8 ʻo Sanuali 2018 ʻo aʻu ki he $19,100 ʻi ha taimi ʻe taha ʻi he ʻaho 24 ʻo Novema 2018.、2maʻolunga ʻo e mahina ʻe 5 (ʻavalisi ʻo e totongi fakaʻaho)、Puha paʻanga)

Ka、Mahuʻinga ko ʻeni spike、Ko e ha ʻa e faikehekehe pau mei he tukunga kimuʻa, ʻa ia ʻoku ha ai ha tukunga nonga ʻoku kehe mei he vahaʻataimi fuopotopoto?

ʻI heʻene hoko ko ha taha kuo malohi ʻi he fore ʻo e ngaue、2020ʻOku ou tui kuo liliu e valuation ʻo e mahuʻinga ʻo e ngaahi koloa crypto mei he fakamahamahalo ki he ngaahi koloa talu mei he kamataʻanga ʻo e 2008.

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT
fehalaaki: Fakatokanga: Maluʻi e meʻa ʻi lotó !!