JPMorgan ʻa e paʻanga ʻa e taitʻ kae fakatau mai ʻ ka ko e koula(Koula)kikiteʻi ke toʻo e paʻanga mei he

JPMorgan ʻa e paʻanga ʻa e taitʻ kae fakatau mai ʻ ka ko e koula(Koula)kikiteʻi ke toʻo e paʻanga mei he

Ko e paʻanga ʻa e Taitʻoku(Koula)kikiteʻi ke toʻo e paʻanga ʻi he fakamole ʻa

JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)Fakatatau ki he analysts、ʻInivesitoa fie maʻu ke hokohoko atu hono fakatau ke fakaʻehiʻehi mei he to ʻa e totongi、Losi Outlook mo e bullish

Ko e paʻanga ʻa e Taitʻoku(Koula)tala te ne toʻo e paʻanga ʻi he fakamole ʻa

ʻE lava pe ke ʻinivesitoa ʻoku ne teke ʻa e totongi ʻo e paʻanga ʻa tait(BTC)、mo JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)ʻOku pehe ʻe ha lipooti foʻou

ʻI he ngaahi fakamatala naʻe fai ʻi he ʻaho 18 ʻo Tisema 2020, naʻe fakamatalaʻi ʻe Bloomberg、JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)Strategists tataki ʻe Nikolaos Panigirtozoglou tanaki atu ki he ngaahi kikite kimui ni fekauʻaki mo e fatongia ʻo e ʻinivesitoa ʻi he kahaʻu ʻo e paʻanga

JPMorgan ʻa e paʻanga ʻa e taitʻ kae fakatau mai ʻ ka ko e koula(Koula)kikiteʻi ke toʻo e paʻanga mei he
JPMorgan ʻa e paʻanga ʻa e taitʻ kae fakatau mai ʻ ka ko e koula(Koula)kikiteʻi ke toʻo e paʻanga mei he

JPMorgan "ko e paʻanga ʻa e Tait “Fuʻu fakatau lahi”」

JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)Fakatatau ki he、Inflow lahi ʻo e paʻanga he mahina ni、kuo pau ke hokohoko atu ʻa e fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fakatonutonu ki he totongi

ʻOku kau ʻi he ngaahi fakakaukau fekauʻaki mo e totongi kimui ni ʻa e:、ʻInivesitoa fakatau ʻi he ngaahi fehuʻaki fakapaʻanga ʻi he funga kanita、kau ai hono fakahuhu e meʻakai ʻoku lava ke maʻu

ʻOku ui ʻeni ko ha palopalema liquidity.、ʻOku pehē ʻoku toe mālohi ange ʻa e fakahehema ko iá ʻi he fakaʻau atu ʻa e taimí.、ʻI he uike ni ʻoku pehe ʻe ha tokotaha fakafuofua ʻe taha ʻe lava ʻe he siakale ʻo penisini taʻe fakangatangata ʻa e maketi

Ka、JPMorgan Seisi(JPMorgan Seisi & Co.)Maʻá e、Fakatataaʻi ʻo e tokotaha fakatau:ʻOku fie maʻu ke hokohoko atu hoʻo ngaue ke fakaʻehiʻehi mei he mole

Lolotonga Fakahoko、131Fekauʻaki mo Grayscale, ko ha paʻanga cryptocurrency ʻamelika ʻoku ne tokangaʻi ʻa e $100 million ʻo e ngaahi koloa crypto、ʻOku nau、koeʻuhi ʻoku fuʻu lahi ʻa e meʻafua ʻo e influx、Naʻa ne pehe, "ʻoku fuʻu lahi ke fakaʻata ha kau fetongi koloa ke toe fakafoki mai e ngaahi fatongia."、ʻIkai lava ke faʻu ha totongi ʻoku ʻikai ke lelei. "

Neongo、Naʻe tuʻu hake ʻa e foʻi paʻanga maka ʻo laka hake ʻi he 70 ʻi hono fakahokohoko fakamotuʻalea ʻo e malohinga (RSI)、ʻOku kei "fakatau atu" ia ʻi he tuʻunga totongi lolotonga ʻo e $24,000.、mo e totongi ʻoku to ʻi he ʻaho Monite、Kuo to ʻa e SI ʻi lalo he kamataʻanga ko ʻeni

Naʻe pehe ʻe JPMorgan, "ko e paʻanga ʻa tait “Fuʻu fakatau lahi”ʻOku ne fakahaaʻi ʻa e fakakaukau ko iaPosted Articles Title : JPMorgan ʻa e paʻanga ʻa e taitʻ kae fakatau mai ʻ ka ko e koula(Koula)kikiteʻi ke toʻo e paʻanga mei he


ʻOatu ʻe : Cryptocurrencies fakamamani lahi, Cryptocurrencies mo e ngaahi paʻanga fakafonua foʻou ki he naunau fakaʻilekitulonika fakamamani lahi | GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

最終更新日 : 28-02-2021


|
Share
> ʻo e ʻea Curation

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT