Cryptocurrency BTC (paʻanga ʻa e Tait) ʻoku to ʻi lalo he $33,000 tokoni, bitfinex nounou surges ʻaki ha 5,000 BTC

Cryptocurrency BTC (paʻanga ʻa e Tait) ʻoku to ʻi lalo he tokoni mahuʻinga ʻo e $33,000 Bitfinex(Bitfinex)ʻOku surging ʻa e ngaahi fatongia nounou ʻi he

Cryptocurrency BTC (paʻanga ʻa e Tait) ʻoku to ʻi lalo he $33,000 tokoni, bitfinex nounou surges ʻaki ha 5,000 BTC

Cryptocurrency BTC (paʻanga ʻa e Tait) ʻoku to ʻi lalo he $33,000 tokoni, bitfinex nounou surges ʻaki ha 5,000 BTC

Paʻanga ʻa e tait(BTC) ke ʻahiʻahiʻi e tokoni $31,000

Paʻanga ʻa e tait(BTC)、7To ʻi lalo he $33,000 Support ʻi he ʻaho 8 ʻo Me。

Kau fetongi koloa ʻe niʻihi、Fokotuʻu mai ʻa e sitepu hoko ke ʻahiʻahiʻi ʻa e tokoni $31,000。

Fakatatau ki he fakamatala mei he Contelegraph maketi Pro mo e TradingView、Naʻe to ʻa e BTC/USD ki he levolo $32,000 ʻi he ʻaho 8 ʻo Siulai。

Ko e holoa ko ʻeni ko、Paʻanga ʻa e tait(BTC) ʻi he $35,000 tuʻunga fakatuʻutamaki ʻo e fakafepaki(fakafepaki)Hili ʻa e ʻikai ke lava ʻo motuhi ʻi。Mei he meʻa ni、Hu ʻa e foʻi paʻanga maka ki he tuʻunga hono hoko ʻo e tufakiʻanga naunau Wykov、39,000Nullising ʻo e paʻanga ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki (BTC) bullish ʻe lava ke kamata ʻalu hake ʻo ofi ki he tola。

Cryptocurrency trader Michael van de Poppe(Michael van de Poppe)ʻIkai、"Mole $$ e $33,000、31,000Naʻa ne pehe, ʻoku mau feinga ke ʻalu mei he $31,400 ki he $31,400. "

“Michael Van de Poppe, ko ha trader manakoa(Michael van de Poppe)ʻIkai、"Mole ʻa e $33K kimuʻa pea kamata ʻa e holoa、31ʻOku mau vakai ki ~ 31.4 K paʻanga. "。

Cryptocurrency trader Michael van de Poppe(Michael van de Poppe)ʻIkai、"Mole $$ e $33,000、31,000ʻOku ou feinga ke ʻalu ki he $31,400. "。

BTC/USD hili ʻene taaʻi ha konga siʻi ʻo e $32,490 ʻi he tafaʻaki ʻe taha、32,500ʻOku siakaleʻi ʻa e paʻanga、ʻOku fakahaaʻi ʻe Volatility ʻoku kei lava pe ke fakaakeake ʻi loto ʻi he ngaahi meʻa kehekehe。

ʻI he taimi ʻoku fakahu ai e fakamatala、Ko hono sitapa 'o e tait(Kiʻi sitapa)Hili haʻane taaʻi ha $32,490 ʻi he、32,500ʻi he paʻanga.。

Bitfinex(Bitfinex)ngaahi tuʻunga nounou naʻe fetaʻomi ki he 160% ʻi ha ngaahi houa siʻi pe

Faiongoongo Crypto-koloa ʻa Colin Wu(Colin Wu)ʻIkai、Cryptocurrency fakafetongi bitfinex、Koeʻuhi naʻe feinga ha tofuaʻa taʻeʻiloa ke nounou ange ʻi he 5,000 BTC、Naʻá ku fakamahino ange ʻi ha ngaahi houa siʻi pē kuo ʻi ai ha ivi fakatau foʻou.。

Ko e tokotaha ngaue bitfinex fakamisiteli ko ʻeni、ʻoua naʻa toe siʻi hifo he 5219 BTC ngaahi fatongia nounou.、Kapau ʻoku mahuʻinga ʻa e 1BTC $33,000、1Mahuʻinga $173 million。

"Fakatatau ki he fakamatala mish fakamatala、Mei he 13:00 taimi Peisingi、ʻOku pehe ʻe Colin Wu, ko ha ʻakauni (pe kautaha) naʻa ne no ʻa e foʻi paʻanga ʻi he Bitfinex pea ne ʻai ha tuʻunga nounou malohi, "ko e faiongoongo koloa crypto ʻoku pehe ʻe Colin Wu.(Colin Wu)kuo lipooti mai。

15:03ʻOku tau moʻua ki ha fakakatoa ʻo e 5219 BTC ʻi he。

Ko e lahi taha ʻo e ngaahi fatongia nounou ʻoku ʻikai hedged。

ʻI he taimi ʻoku fakahu ai e fakamatala、Ko e fakakatoa ʻo e tuʻunga nounou ʻo e lakanga bitfinex ko、fakalahi ʻe he 160% ʻi ha houa nai ʻe ua。

ka neongo iá、ʻOku meimei ke potupotutatau e talausese mutu Bitfinex mo e fakaʻanaua, ʻoku fakahaaʻi ʻe bybit ngaahi fakatata。

Ko e fuʻu nounou ko ʻeni ʻi ha tofuaʻa ʻoku ʻikai ko ha founga foʻou pe hahamolofia ia.。

Hange ko hono lipooti ʻaki e paʻanga maka makoni ʻo cryptocurrency mitia ongoongo、6ʻI Mee, naʻe volatile tatau pe ʻa e ʻulungaanga kau fetongi koloa.、6ʻI he ʻaho 25 ʻo Me, naʻe tafea ha totongi foʻou ʻi he 15,000 BTC ʻo e ngaahi meʻa ke fai.。

ʻI he ʻaho hono hokó、Kuo toe siviʻi ʻe he BTC/USD ha tokoni $30,000 foʻou。

'Ikai ke fakakalakalasi最新記事 8件

> ʻo e ʻea Curation

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT
error: Alert: Content is protected !!