FA'AHINGA

BCH(Paʻanga maka ʻa e tait)

  • 17/12/2020

Paʻanga ʻa e tait, tuʻi ʻo e ngaahi koloa crypto(BTC)Ko e totongi maʻolunga taha kuo liliu PayPal, ko e kautaha totongi lahi taha(PayPal)pea ʻoku ʻomi ʻe he koula fakaʻilekitulonika ha tokoni ki he maketi pea fakaʻuli atu he maketi fakapaʻanga ki ha bullish toto atu

Paʻanga ʻa e tait, tuʻi ʻo e ngaahi koloa crypto(BTC)Ko e totongi maʻolunga taha kuo liliu PayPal, ko e kautaha totongi lahi taha(PayPal)Pea ʻoku ʻave ʻe he koula fakaʻilekitulonika ʻa e maketi fakapaʻanga ʻaki ha bullish malohi ʻi he maketi Cryptocurrency (cryptocurrency) ko e paʻanga ʻa taitʻoku ne liliu ʻa e ngaahi ngaue fakapaʻanga、2017Naʻe maʻu ai ʻa e manakoa mo e manakoa mei he konga hono ua ʻo e 2018 ki he konga ʻuluaki ʻo e 2018. ʻI he ʻaho 17 ʻo Tisema 2020, naʻe taaʻi ʻe he paʻanga ʻa tait ha lekooti $23,000.、Naʻe hokohoko atu e ngaahi tuʻutuʻuni kiʻi fiemalie fakapaʻanga ʻo e ngaahi pangike Lotoloto ʻi he funga ʻo e mamani ʻo fakafepakiʻi e ʻatakai ʻo e tuʻunga fakaʻekonomika ne mate ʻi he coronavirus pandemic、ʻOku hiki ʻa e ʻinivesitoa ki he sifi ʻo e paʻanga ki he ngaahi koloa fakaʻilekitulonika ʻo hange ko e hikihiki ʻo e totongi koloa Hedges, ʻa ia kuo ne fakalahi hono mahuʻinga ko ha koloa fakaʻilekitulonika hedging e ngaahi totongi ki he hikihiki ʻo e totongi koloa PayPal(PayPal)totongi ʻi he ʻaho 14 ʻo Tisema 2020.、Fakatonutonu ʻa e ngaahi meʻa maʻolunga PayPal(PayPal)Hili e ʻaho 12 ʻo Novema 2020, ʻi he taimi cryptocurrency ai ʻa e mohenga fefakatauʻaki ʻi he U.S.、Ko e totongi stock ko e 1 […]

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT
fehalaaki: Fakatokanga: Maluʻi e meʻa ʻi lotó !!