FA'AHINGA

Brad Garlinghouse(Brad Garlinghouse)

  • 23/12/2020

【 Ongoongo fakamamahi】 XRP ʻa e totongi ʻi he houa ʻe 24% ʻi he houa ʻe 24 ʻi he kamata ʻa e fakafetongi Cryptocurrency binance falls 41%

XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Naʻe holo ʻa e totongi 24% ʻi he houa ʻe 24 ʻi he kamata ke hiki ʻa e fakafetongi XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Binance totongi ʻi he ʻaho ʻe 3 kuohili(Binance)Ko e totongi ʻo e taha ʻo e ngaahi koloa crypto mahuʻinga taha ʻo e mamani ʻoku ʻikai ke ʻi ai, hili e hoko mai ʻa e ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e tuʻutuʻuni ʻa e U.S. hopo ki he mama、Kuo ʻosi ʻi ai ha ngaahi fakafetongi XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)ongoongo ʻo ha ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e U.S. hopo ki he taʻe ngata kuo ne fakatupu ha moveuveu lahi ʻi he maketi cryptocurrency.、XRP (fika)(ʻIkai Hano Ngataʻanga)Binance totongi ʻi he ʻaho ʻe 3 kuohili(Binance)to e 41% ʻi he fuʻu fepaki lahi, ʻo fakatatau ki he CoinMarketCap、Kuo to ʻa e mahuʻinga ʻo xRP fakaʻilonga ʻi he 42% ʻi he houa ʻe 24 kuohili、ʻOku laka hake ʻi he 63% mei he ʻaho ʻe 30 kimuʻa ʻo e 0.76 $, pea ʻoku toki hoko pe ia he taimi ni ʻi he $0.25, ʻo tupu ai、Kuo ʻosi ʻi ai ha fanga kiʻi fakafetongi Iiki kuo XRP(ʻIkai Hano Ngataʻanga)kuo tuku ʻenau fefakatauʻaki ʻo aʻu mai ki he taimi ʻe fakatupu ai ʻe he inadding ʻo e fefakatauʻaki ha mole lahi ki he kau maʻu fakatuʻasino mo e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke kau fetongi koloa、3Ongo kiʻi Cryptocurrency fakafetongi-OSL(Oesel)、Beaxy Exch […]

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT
fehalaaki: Fakatokanga: Maluʻi e meʻa ʻi lotó !!