FA'AHINGA

ʻAnitoni Scaramucci(ʻAnitoni Scaramouche)

  • 22/12/2020

Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ki he SEC

Ko e halafakakavakava lahi taha ʻi he langi ʻi he U.S.(SkyBridge) Cryptocurrency hono kamataʻi ʻo e paʻanga maka pea fakaʻaongaʻi ia ki SEC us naʻe fokotuʻu ʻe he kautaha maluʻi ʻo e hala ki muʻa ʻa e talekita ʻo e fetuʻutaki mo e kakai ʻi he fale hinehina ko ʻAnitoni Scaramucci paʻanga ʻe lauipiliona、Skybridge kolomuʻa、Ke kamataʻi ha paʻanga foʻou ki he tait(BTC)、Faile ha tohi kole totonu mo e ngaahi maluʻi ʻa e U.S. regulators foomu D ki tukuhau tohi kole、Ko e fokotuʻu ʻoku ʻoatu ʻi he uepisaiti ʻo e ngaahi maluʻi mo e fakafetongi ʻo e tuʻutuʻuni ʻi he ʻaho Monite、Fakatatau ki he ngaahi fakamatala fakapepa, "SkyBridge paʻanga ʻa e taitp LLC" ʻoku hiki ia ko e tokotaha naʻa ko ha "paʻanga ʻa e SkyBridge paʻanga maka L.P."、Ko e paʻanga ʻoku fokotuʻu atu ko e “Paʻanga ki he ʻaa “SkyBridge, ʻa ia ʻoku fakafaʻahinga ʻo hange ko e 100, naʻe ʻikai ke ne tali ke pulusi ʻa e lahi ʻo ʻene ngaahi tokateu.、Ko e tokateu siʻisiʻi taha mei he ʻinivesitoa fakafoʻituitui ʻe $50,000.. T tukuhau、ʻI hono fakalea ʻe skybridge, ko e paʻanga ʻoku fokotuʻu atu ʻe he kolomuʻa、ʻOku ʻuhinga ia ʻoku ʻata pe ia ke ʻinivesitoa ʻa e tohi kole ni、Halafakakavakava ki he langi […]

> ʻo e ʻea Curation

Feituʻu Crypto-paʻanga Curation

"Global Cryptocurrencies, Cryptocurrencies mo e uepisaiti fakavahaʻapuleʻanga foʻou ki he Portal"

ʻOku lava ke maʻu fakaemamani lahi ʻa e paʻanga fakafonua, cryptocurrency, blockchain, faʻahinga fakamatala fakaʻauliliki ʻo e mitia fakasosiale

Ko ha feituʻu ongoongo fakaʻauliliki ki he ngaahi koloa crypto, ko ha feituʻu ʻoku fakamafola ai e fakamatala fakaemamani lahi(Saiti fakamamani lahi)Cryptocurrency lalahi motolo kautaha fotunga, hingoa, faʻahinga, fotunga, ngaahi fotunga, lahi ʻo e liliu, liquidity, totongi, ngaahi founga fakatau, fakamataʻitohi lahi ʻo e maketi, ngaahi saati taimi totonu, ngaahi tohi, muimuitaha fakahokohoko etc blockchain tekinolosia mo e tekinolosia, ongoongo, kolomu, ngaahi tefito, ngaahi fakamatala ʻoku ʻaonga ki hono fetongi mo fakatau atu ʻo e ngaahi paʻanga fakafonua fakaʻilekitulonika, fakamatala ki he kakai ʻi he funga ʻo e mamani Viral ki he

Tau o mo koe ki he mahina ko ha trader marketer.
Cryptocurrencies mo e Crypto-ngaahi koloa fakavahaʻapuleʻanga ki he Portal
GVAMG (fika) - Kulupu fakamaketi viral fakamamani lahi

IMG FKT