Uepisaiti fakaemamani lahi Cryptocurrency mo e Cryptocurrency Portal

Pa'anga ki he virtual muna mo e Crypto koloa 'oku 'ikai 'aonga
Peesi fakafonua – saati taimi totonu
Fa'ahinga mo e fa'ahinga kotoa 'o e ifi 'oloto pa'anga motolo kautaha fotunga mo e koini
Fakafehoanaki 'o e ngaahi 'ulungaanga mo e ngaahi totongi 'o e vilo, ngaahi tu'unga 'o e fakatau, mo e ngaahi 'ofisi fakafetongi
Pa'anga fakafonua virtual ualeta, ICO, IEO, STO/VC fa'ahinga mo e ala me'a pehe.

Ko e uepisaiti 'a e mamani ki he cryptocurrency mo e cryptocurrency, ko ha totongi mahu'inga ia 'o e maketi, 'a e founga hono fakatau 'o e ngaahi pa'anga fakafonua, ngaahi saati mo'oni, cryptocurrency ongoongo mo e ngaahi kolomu, ko ha fakava'e ki hono fakamafola globalism 'i Cryptocurrency. Fakafuofua'i DeliverICO

E Ngaahi ongoongo mo e fakamatala

TU'UKIMU'A 10 taupotu ki 'olunga

FA'AHINGA Ngaahi fakamatala fakamuimuitaha fakafa'ahinga

> Lava ke fai ha fefakatau'aki mei he ngaahi feitu'u kehekehe 'o mamani

'Ai ke lava 'o 'alu'i mei he funga 'o e mamani

'Oku 'ofeina ia 'e he tokotaha kotoa 'i mamani kotoa ko ha saiti fakaemamani lahi 'oku nau 'ilo'i hono vahevahe 'o e fakamatala 'oku 'aonga ki hono fakatau mo fakatau atu e ngaahi palopalema ki he pa'anga fakafonua, totongi, fakafetongi, ngaahi 'ofisi fakatau, mo e ala me'a pehe.

IMG FKT